Dostępność cyfrowa - szkolenie

Dostępność cyfrowa realizowana poprzez tworzenie dostępnych dokumentów oraz publikowanie na stronach internetowych treści zgodnych z zasadami dostępności cyfrowej

Sytuacja:

Dostępność cyfrowa jest obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 848) strony internetowe podmiotów publicznych objętych ustawą powinny spełniać szereg wymagań związanych z dostępnością cyfrową. Wymagania te określone są w ramach WCAG 2.1 – międzynarodowych zaleceń dotyczących tworzenia dostępnych serwisów internetowych.

Wytyczne określają sposób tworzenia konstrukcyjnych (zależnych od twórcy strony www) elementów stron internetowych jak również elementów treści (zależne od osób wprowadzających informacje na stronę www) publikowanych w ramach bieżącego zarządzania stroną internetową.

Ustawa przewiduje sankcje finansowe za brak spełniania wymogów dostępności.

Komplikacja:

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie stron internetowych w podmiotach publicznych często nie są specjalistami od HTML, CSS itd. Nie mają także wiedzy technicznej umożliwiającej zmianę kodu strony (przebudowę techniczną) lub nie posiadają uprawnień do wdrożenia takich rozwiązań. Wprowadzanie zmian konstrukcyjnych nie jest też często technicznie możliwe. Jedynym wyjściem w takich przypadkach wydaje się stworzenie nowej strony. Co bardzo istotne, nawet nowa, w pełni dostępna cyfrowo strona, może bardzo szybko stać się „niedostępna” z uwagi ma błędy popełniane przez osoby wprowadzające nowe treści. Dlatego bardzo ważne jest podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa popełniania błędów dostępności podczas aktualizowania treści na stronie www. Ta umiejętność jest niezwykle cenna bez względu na to czy dysponujemy „starą” czy „nową” stroną internetową.

Rozwiązanie:

Szkolenie w zakresie dostępności cyfrowej treści publikowanych na stronach internetowych jest istotnym krokiem na drodze poprawy stanu ich dostępności. W efekcie umożliwić ma poprawienie części błędów oraz unikanie ponownego ich popełniania w przyszłości. Szkolenie dedykowane jest zarówno dla osób bez fachowej wiedzy technicznej (np. jedynie wyznaczonych do wprowadzania treści na stronę www) jak i znających podstawy HTML.

Cel szkolenia obejmującego tworzenie dostępnych dokumentów oraz publikowanie treści zgodne z zasadami dostępności cyfrowej:

  • przygotowywanie dokumentów, opracowań, ogłoszeń, wykazów oraz innych materiałów tekstowych w oparciu o zasady dostępności cyfrowej;
  • zminimalizowanie ryzyka popełniania błędów dostępności podczas wprowadzania nowych danych na stronę internetową;
  • umożliwienie wprowadzenia zmian na stronie internetowej w celu zmniejszenia liczby występujących tam błędów dostępności cyfrowej;
  • celem szkolenia nie jest nauka tworzenia stron internetowych, a przekazanie wiedzy umożliwiającej poprawne publikowanie treści.

Korzyści z przeprowadzenia szkolenia z dostępności cyfrowej:

  • proponujemy szkolenia dedykowane, w których część analiz i rekomendacji oparta jest na przykładach zaczerpniętych z Państwa stron internetowych;
  • szkolenie nie obejmuje skomplikowanych i wymagających specjalistycznej wiedzy aspektów technicznych, lecz skupia się na praktycznych rozwiązaniach, łatwych do przyswojenia dla wielu osób;
  • szkolenie nie jest wykładem, w którym opisywane są wszystkie kryteria WCAG 2.1 (większość technicznych kryteriów jest pomijana), zaś stawia nacisk się na kryteria, przy których najczęściej popełniane są błędy dostępności, a które w znacznej mierze zależne są od osoby wprowadzającej treści na stronę internetową;
  • omawiane kryteria dostępności obrazowane są na przykładach (a nie przedstawiane jedynie w postaci „suchej” treści) tak aby prezentowana wiedzy była jak najlepiej przyswajalna, a efektywność szkolenia jak największa.

 

Odpowiemy na wszelkie pytania:
tel. 82 / 570 33 03