DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

NAJWYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

NASZE KOMPETENCJE

SZEROKI ZAKRES USŁUG

KIM JESTEŚMY?

MISJA I CELE

Misją Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego jest stosowanie innowacyjnych rozwiązań oraz usług w obszarze bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz normami specjalistycznymi. Nadrzędnym celem strategicznym firmy jest budowa wartości dla klientów poprzez optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału oraz realizację projektów rozwojowych.

 
Oferta kierowana jest do instytucji publicznych, sektora medycznego, finansowo – prawnego, firm prywatnych oraz innych podmiotów dbających o bezpieczeństwo informacji. Wdrażane mechanizmy oraz usługi ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa informacji w obszarach poufności, integralności, dostępności, rozliczalności, autentyczności, niezaprzeczalności.

CERTYFIKATY