Obsługa informatyczna

Usługa adresowana do podmiotów publicznych. Obsługa informatyczna jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów podległych.

Sytuacja:

Trudno dziś wyobrazić sobie pracę administracyjną bez wspomagania sprzętem komputerowym. Obsługa informatyczna jest niezbędna z uwagi na fakt, że wiele przekazywanych informacji ma postać cyfrową. Natomiast na podmiotach publicznych ciąży coraz więcej obowiązków związanych z szeroko rozumianą informatyzacją.

Odpowiednia konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej ma wpływ nie tylko na wydajność i efektywność pracy ale także na bezpieczeństwo informacji. Dlatego dla odpowiedniego funkcjonowania podmiotu publicznego konieczna jest stała opieka informatyczna.

Komplikacja:

Wyciek lub utrata danych, paraliż funkcjonowania jednostki w skutek awarii urządzeń, problemy z bieżącą pracą podmiotu publicznego oraz sankcje karne, związane z niewywiązywaniem się z ustawowych obowiązków, to tylko przykłady sytuacji kryzysowych do jakich może dojść wskutek zaniedbań w zarządzaniu siecią teleinformatyczną.

Nie zawsze możliwości ekonomiczne podmiotu publicznego pozwalają na zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników, szczególnie w zakresie czynności wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.  Ma to istotne przełożenie na szeroki zakres zadań związanych z informatyką. Dlatego coraz powszechniejsze staje się wspomaganie podmiotu publicznego przez podmiot zewnętrzny, dysponujący zespołem specjalistów z różnych dziedzin informatyki.

Rozwiązanie:

Proponujemy Państwu obsługę informatyczną, która adresowana jest zarówno do podmiotów nie dysponujących własnymi kadrami informatycznymi, jak również jako specjalistyczne wspomaganie dla jednostek posiadających własny zespół informatyczny.

Ponadto bazując na wieloletnim doświadczeniu we współpracy z podmiotami publicznymi, nasi specjaliści zwracają szczególną uwagę na formalno-prawny aspekt związany z realizacją czynności informatycznych, jak np. realizowanie zapisów Polityki Ochrony Danych oraz obowiązujących wymogów prawnych.

Korzyści z wprowadzenia usługi - obsługa informatyczna -  prowadzonej przez podmiot zewnętrzny:

  • specjalistyczna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie pracowników CBI;
  • doświadczenie oparte na rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych związanych z szeroko rozumianą informatyką w innych podmiotach publicznych;
  • wiedza całego zespołu IT – osoba/osoby przydzielone do obsługi danego podmiotu publicznego dodatkowo wspomagane są przez pozostałych specjalistów działu IT;
  • oszczędność dla podmiotu publicznego – realizacja usług przez podmiot zewnętrzny zamiast tworzenia kilku specjalistycznych stanowisk.
  •  

Odpowiemy na wszelkie pytania:
tel. 82 / 570 33 03