WDROŻENIA NORMY ISO 27001

Bezpieczeństwo informacji jest fundamentem każdej organizacji. Nie ma znaczenia czy jest to duża korporacja, mała firma rodzinna, jednostka samorządowa czy rządowa, bo wszystkie posiadają dane które są niezbędne do ich funkcjonowania i stanowią dla niej wartość. W obliczu zaistniałych zmian związanych z ochroną danych osobowych oraz odpowiedzialnością administracyjną i cywilną wynikającą z niewłaściwego ich przetwarzania, doszło do stygmatyzacji procedur mających na celu zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa.

Wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27 001 z jednej strony gwarantuje nam to, iż zarządzamy informacją właściwie, z drugiej strony jest potwierdzeniem dla naszych klientów, że spełniamy najwyższy poziom wymagań w tym zakresie. System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27 001 nie jest prostym systemem, można próbować wdrażać go samodzielnie, ale z naszą pomocą będzie: szybciej, sprawniej i taniej.

Skuteczne wdrożenie ISO/IEC 27 001 to:

• świadomość posiadanych zasobów informacyjnych istotnych dla organizacji;
• optymalny poziom ochrony danych, w tym m.in. danych osobowych czy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
• minimalizacja ryzyka materializacji zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji;
• efektywne zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji;
• zwiększenie wiarygodności organizacji w oczach klientów, inwestorów, partnerów biznesowych;
• zwiększanie przewagi konkurencyjnej firmy na rynku.