SZKOLENIE I - BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM WYMOGÓW USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Celem szkolenia jest uświadomienie pracowników co do ryzyk wynikających z funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Prowadzący skupia się na analizie przypadków naruszeń bezpieczeństwa informacji oraz próbach ataków socjotechnicznych. Dużą wagę przykłada do bezpieczeństwa korzystania z bankowości internetowej oraz poczty elektronicznej. Druga część szkolenia dotyczy wymogów prawnych – w ujęciu praktycznym – korzystania ze sprzętu komputerowego przetwarzającego informacji chronione (między innymi dane osobowe). Omawiane są największe problemy bezpieczeństwa informacji z punktu widzenia użytkownika systemu informatycznego.