KONTRINWIGILACJA

Sprache – Schall
  • WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW
  • BADANIA SAMOCHODÓW W KIERUNKU OBECNOŚCI LOKALIZATORÓW GPS
  • DETEKCJA KAMER I SIECI BEZPRZEWODOWYCH
  • NADAJNIKÓW GSM I ANALOGOWYCH

KIEDY INNI WIEDZĄ TO CZEGO NIE POWINNI?

Urządzenia szpiegowskie w postaci podsłuchów, kamer, nadajników GPS itp. są coraz częściej wykorzystywane do inwigilacji nie tylko przez uprawnione do tego służby ale także przez osoby fizyczne. Ceny urządzeń podsłuchowych w ostatnich latach bardzo istotnie spadły przez co stały się one powszechne.
W ostatnich latach wzrosło zastosowanie tych urządzeń do wywiadu gospodarczego, a także do inwigilacji osób prywatnych i urzędników. Cel jest zawsze taki sam – pozyskanie informacji dających przewagę nad przeciwnikiem i wykorzystanie pozyskanej wiedzy dla osiągnięcia korzyści finansowych, a także szantażu.
Szczególnie narażona na działania inwigilacyjne jest sfera publiczna – politycy, urzędnicy państwowi, samorządowcy. Zjawisko nasila się w okresie przedwyborczym, a zbierane dane mają być wykorzystane w nadchodzącej kampanii wyborczej. Mamy też do czynienia ze zjawiskiem zbierania informacji kompromitujących osoby na wysokich stanowiskach urzędniczych, a dotyczących ich sfery prywatnej, które również stanowią narzędzie gry politycznej.

CZEMU SŁUŻĄ BADANIA KONTR-INWIGILACYJNE?

Normy bezpieczeństwa informacji zakładają weryfikację bezpieczeństwa fizycznego pomieszczeń. Na nie składa się wiele elementów – między innymi te, związane z wykrywaniem podsłuchów, kamer oraz nadajników GPS.
Przeprowadzane przez nas działania diagnozują bezpieczeństwo:

  • gabinetów kadry kierowniczej,
  • pomieszczeń konferencyjnych, sal narad, pomieszczeń zamówień publicznych
  • kontrolę biur, pomieszczeń, hal badawczych
  • samochodów

JAK REALIZOWANA JEST USŁUGA?

Posiadamy wysokiej klasy wykrywacz podsłuchów, charakteryzujący się wysoką czułością, a funkcja wykrywania impulsów pomaga wykrywać urządzenia takie jak lokalizatory GPS, moduły GSM telefonii komórkowej, a także podsłuchy działające w oparciu o nowoczesne technologie, które nadają dane w postaci krótkich pakietów i są niewykrywalne przez tradycyjne urządzenia.

Za pomocą tego urządzenia można przeczesać badane pomieszczenie również w pełni dyskretnie, z wyłączeniem powiadamiania dźwiękowego i trybu wibracji, co pozwala na pracę z wykrywaczem ukrytym przykładowo w kieszeni.

Badanie przeprowadzane jest dla urządzeń działających w pasmach od 0 do 7200MHz z czułością 100MHz -47dBm, 200MHz -47dBm, 500MHz -46dBm, 1GHz -41dBm, 2GHz -29dBm, 5GHz -8dBm , 7,2GHz -3dBm.

JAK KALKULOWANE SĄ KOSZTY?

Koszt usługi zależny jest od ilości pomieszczeń oraz ich powierzchni i specyfiki. Kalkulowany jest on za każdym razem indywidualnie a w przypadku łącznia usług stosujemy istotne rabaty.
Usługa może być traktowana jako element audytu, a jej wartość wliczana jest do ceny audytu bezpieczeństwa informacji.