Monitorowanie komputerów i sieci

Usługa monitorowanie komputerów i sieci dla podmiotów publicznych

Sytuacja:

Wykorzystanie do bieżącej pracy komputerów podłączonych do Internetu jest nieodłącznym warunkiem funkcjonowania większości instytucji publicznych i firm, szczególnie w zakresie pracy administracyjnej i biurowej. Dobrodziejstwo rozwoju technologicznego niesie ze sobą także szereg zagrożeń.

Monitorowanie komputerów i sieci jest skuteczną metodą zwiększającą wydajność pracy. 

Komplikacja:

Nawet we właściwie skonfigurowanej sieci informatycznej może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji. Związane jest to z błędami popełnianymi przez użytkowników, zarówno ze względu na zaniechanie jak i podejmowanie czynności nie związanych lub sprzecznych z zakresem ich obowiązków służbowych. Wielokrotnie zdarza się, że na służbowym sprzęcie komputerowym przechowywane są prywatne dane i pliki, w tym takie, których posiadanie poważnie narusza przepisy prawa.

Dostęp do Internetu, w wielu sytuacjach niezbędny i znacząco wspomagający pracę, może mieć także negatywny wpływ na jej wydajność. Czasochłonna aktywność na portalach społecznościowych, oglądanie filmów w czasie pracy, „surfowanie” po stronach www niezwiązanych z zakresem obowiązków służbowych, to przykłady sytuacji do jakich bardzo często dochodzi w zakładach pracy.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że po stronie użytkowników dochodzić może do czynów prawnie zabronionych jak np. nielegalne pobieranie filmów lub muzyki a następnie przechowywanie ich na sprzęcie służbowym, korzystanie z niedozwolonych serwisów gier hazardowych itd., co pośrednio obciążać może także kierownika zakładu pracy z uwagi na np. bezczynność w zakresie kontroli pracy.

Rozwiązanie:

Oferujemy Państwu świadczenie bieżącego monitorowania i raportowania jakościowego oraz ilościowego wykorzystania sprzętu komputerowego oraz aktywności użytkowników.

Przykładowe korzyści z wdrożenia usługi monitorowania komputerów i sieci:

  • możliwość wykrycia nielegalnych plików i oprogramowania zgromadzonych na służbowym sprzęcie komputerowym;
  • możliwość optymalizacji wykorzystania sprzętu w tym wprowadzenie oszczędności z uwagi na monitoring liczby wydruków i obciążenia drukarek;
  • weryfikacja aktywności pracownika w zakresie wykorzystania służbowego sprzętu komputerowego i służbowego dostępu do Internetu, w tym odwiedzanych stron internetowych;
  • dane do analiz jak np. sumaryczny czas pracy pracowników na poszczególnych aplikacjach.
  •  

Odpowiemy na wszelkie pytania:
tel. 82 / 570 33 03