SZKOLENIE III - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

Firma Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek realizuje następujące szkolenia:

„Ochrona danych osobowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, praktyczne aspekty stosowania RODO”

Szkolenia są skierowane dla pracowników sektora publicznego (samorządy, oświata, pomoc społeczna, służba zdrowia itp.) oraz sektora prywatnego, którzy na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów oraz kontrahentów.

Szkolenie z ochrony danych osobowych uwzględnia przede wszystkim:  

 • Reformę przepisów ochrony danych osobowych,
 • Status i zadania Administratora Danych Osobowych,
 • Status i zadania Inspektora Ochrony Danych (dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji),
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych,
 • Realizację obowiązku informacyjnego w praktyce,
 • Nowe prawa obywateli w zakresie ochrony ich danych osobowych (m.in. prawo do bycia zapomnianym, sprostowania i przenoszalności danych oraz do odszkodowania za naruszenie),
 • Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne obszaru przetwarzania danych osobowych,
 • Wymogi formalne tj.: polityka ochrony danych, rejestr czynności przetwarzania danych,
 • Przetwarzanie danych przez „podmiot przetwarzający”,
 • Zadania i rola Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Konsekwencje prawne naruszenia zasad przetwarzania danych oraz nowe zasady kontroli.