INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W ramach umowy pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych realizowane są w szczególności następujące działania:

iod
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych i informowanie Administratora Danych oraz pracowników o obowiązkach wynikających z RODO, w związku z realizowanymi przez nich zadaniami służbowymi,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
 • opracowanie i aktualizacja Polityki ochrony danych osobowych,
 • opracowanie i aktualizacja rejestru czynności przetwarzania danych,
 • współpraca z Administratorem Danych w zakresie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • nadzór nad incydentami bezpieczeństwa danych osobowych,
 • opiniowanie wpływających wniosków pod kątem ochrony danych osobowych,
 • nadzór nad procesem wydawania upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych oraz systemów informatycznych,
 • wsparcie Administratora danych w udzielaniu odpowiedzi na zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym udostępniania kopii przetwarzanych danych osobowych,
 • realizacja procedur: sprostowania/uzupełniania, usuwania, przenoszenia danych osobowych oraz sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.