Audyt cyberbezpieczeństwa NFZ – kluczowe działanie dla pozyskania dofinansowania

Badanie poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa. Ankieta badająca poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Audyt NFZ jest kluczowym działaniem związanym z pozyskaniem dofinansowania na poprawę cyberbezpieczeństwa podmiotów leczniczych.

Przeprowadzony właściwie, z zastosowaniem odpowiednich procedur, w oparciu o wielozagadnieniową wiedzę techniczną ekspertów audytorów, daje gwarancję rzetelnego przeprowadzenia badania oraz uzyskania oczekiwanych efektów.

Dlaczego Audyt NFZ jest tak ważny?

Gdyż podmioty lecznicze mogą zostać objęte finansowaniem wyłącznie w przypadku
wykazania przez świadczeniodawcę, wynikiem audytu bezpieczeństwa, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Jak realizujemy audyt?

Celem realizacji wymagań obowiązujących przepisów, Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego realizuje Audyt NFZ w dwóch etapach:

  1. etap pierwszy – audyt „zerowy”:
  • badanie przeprowadzane jest celem wskazania obszarów dla poprawy cyberbezpieczeństwa;
  • pod uwagę brane są zarówno już działające rozwiązania (w szczególności ich funkcjonalność w aspekcie technicznych, zastosowane procedury itd.) jak i braki realizacji wymogów ustawowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które mogą być poprawione – uzupełnione dzięki pozyskanemu dofinansowaniu.

 

  1. Etap drugi – audyt „końcowy”:
  • badanie bezpieczeństwa potwierdzające zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawcy, po wdrożeniu rozwiązań wynikających z audytu „zerowego”.

Dlaczego realizację Audytu NFZ warto powierzyć Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego?

CBI ma kilkanaście lat doświadczenia, a realizowane eksperckie badania opiera na wyspecjalizowanych, posiadających niezbędne uprawnienia, audytorach. Daje to pewność profesjonalnego wykonania usługi, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Jest to bardzo istotne przy procedurach związanych z finansami publicznymi.

Ponadto dla realizacji audytów NFZ:

  • staramy się stosować wysoki poziom dostępności terminów, tj. realizacji audytów w możliwie najszybszym czasie;
  • audyt przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno w odniesieniu do procedur związanych z pozyskaniem dofinansowania z NFZ, jak i innych norm prawnych związanych z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem;
  • zapewnimy poufność zgromadzonych danych w trakcie audytu;
  • audyty realizujemy bez negatywnego wpływu na funkcjonowania placówki;
  • na etapie wykonywanych działań audytorskich, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby i możliwości, udzielamy konsultacji w zakresie technicznym.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego udziela kompleksowego wsparcia placówkom leczniczym w zakresie cyberbezpieczeństwa, pomagając spełnić obowiązkowe wymogi wynikające z obowiązującego stanu prawnego.

 

Nasz zespół składa się z ponad 100 specjalistów z dziedzin cyberbezpieczeństwa, prawa, RODO i systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych.

Odpowiemy na wszelkie pytania:
tel. 82 / 570 33 03