KOMPETENCJE CBI

Potencjał naszej firmy to przede wszystkim kompetencje i interdyscyplinarność. Wśród naszych pracowników znajdują się zarówno specjaliści bezpieczeństwa informacji, inżynierowie systemowiprawnicy oraz eksperci w zakresie ochrony danych osobowych. Nie tylko przeprowadzamy audyty czy szkolenie ale także wdrażamy systemy bezpieczeństwa informacji, opracowujemy procedury bezpieczeństwa, pełnimy role Inspektora Ochrony Danych u naszych klientów. Aby zapewnić kompleksowość usług przeprowadzamy także badania kontr-inwigilacyjne.

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO ?

  • Jesteśmy firmą o zasięgu ogólnopolskim, a liczba obsługiwanych przez nas klientów stale się powiększa.
  • Posiadamy szeroką ofertę wyspecjalizowanych usług, która stale się rozwija.
  • Specjalizujemy się w ochronie informacji, w tym danych osobowych oraz w bezpieczeństwie informatycznym.
  • Zatrudniamy wielu ekspertów z różnych dziedzin, w tym prawników, informatyków, kontrolerów, audytorów oraz byłych funkcjonariuszy organów ścigania i służb specjalnych.
  • Mamy ogromne doświadczenie we współpracy z administracją publiczną, a także z biznesem.
  • Posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. – wiodącą polską jednostkę certyfikującą systemy zarządzania akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
  • Używamy rozwiązań informatycznych i technicznych certyfikowanych przez powołane do tego instytucje.

KOMPETENCJE NASZYCH PRACOWNIKÓW KLUCZEM NASZEGO SUKCESU

RADOSŁAW MAZUR

• Ekspert Komisji Europejskiej ds. Ochrony Danych Osobowych
• Przez dwa lata zarządzał bezpieczeństwem danych osobowych, systemów teleinformatycznych i informacji niejawnych Polskiej Policji;
• Uczestniczył w procesie legislacyjnym dotyczącym nowych przepisów UE w obszarze ochrony danych osobowych
(udział w spotkaniach grupy roboczej);
• Prowadził szkolenia przedstawicieli Służb i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii w zakresie budowy i praktycznego wykorzystania zasad ochrony danych osobowych;
• Przez 7 lat prowadził w Szkole Policji w Pile i Wyższej Szkole Policji w Szczytnie szkolenia specjalistyczne dot. zwalczania przestępczości wysokich technologii i ochrony praw własności intelektualnej;

Członek Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej

SEBASTIAN BANASZAK

• Inspektor Ochrony Danych, w tym trener w obszarze postępowania w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym;
• Były oficer Policji z 26-letnim doświadczeniem zawodowym (m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego Policji);
• Praktyk w obszarze zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz zabezpieczania imprez masowych (wielokrotny dowódca operacji policyjnych związanych m.in. z największymi imprezami masowymi w Polsce, takimi jak Woodstock
w Kostrzynie n. Odrą; prowadzący szkolenia w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych);
• Uczestnik specjalistycznych szkoleń w kraju i za granicą, w tym w USA, m.in. z udziałem FBI;
• Były wykładowca akademicki;
• Wykładowca na kursach kwalifikowanego pracownika ochrony oraz doskonalących umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;