Atak na urząd lub szkołę

Czy wiemy jak się obronić?

Do groźnych incydentów dochodzi często niespodziewanie: napad agresji, akt zemsty, zaburzenia psychiczne napastnika – powodów może być wiele. Warto wiedzieć, jak postępować w takich sytuacjach.

Postać w kapturze trzymająca nóż - atak na urządW 2019 r. mężczyzna uzbrojony w siekierę wtargnął do sekretariatu Prezydenta Grudziądza. W 2020 r. napastnik, również z siekierą, groził śmiercią pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Zagórz. Tego samego roku w Gminie Tarnów urzędnik został dotkliwie pobity przez petenta niezadowolonego z obsługi. To tylko pojedyncze przykłady.

- Do groźnych dla zdrowia i życia zdarzeń dochodzi w urzędach dość często – mówi Sebastian Banaszak, były zastępca komendanta wojewódzkiego Policji, obecnie specjalista w Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, a także trener oraz autor szkoleń w obszarze postępowania w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym – Brak jest za to powszechnej wiedzy, jak postępować w takich sytuacjach, a niekiedy nawet świadomości zagrożenia.

Jak wskazuje Banaszak, niebezpieczeństwo stanowić może nie tylko atak z bronią palną, do której dostęp nie jest prosty z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Zagrożenie stanowić może osoba z łatwiej dostępną bronią pneumatyczną, czarnoprochową czy choćby środkami chemicznymi, gazowymi oraz ostrymi narzędziami.

- Jednak nie forma ataku jest tu najistotniejsza, ale działania, jakie wówczas powinny zostać podjęte przez kierownictwo oraz pracowników urzędu, by zminimalizować zagrożenie oraz chronić siebie i przebywających w budynku petentów – podkreśla Banaszak – Tym bardziej, że niezależnie od skutków takiego zdarzenia i tak następuje po nim zazwyczaj tzw. szukanie winnych – nie tylko sprawców, ale także niewdrożonych procedur bezpieczeństwa, zaniechań ze strony kierownictwa itd.

Były oficer Policji zaznacza, że urzędy i instytucje publiczne są narażone na zagrożenia zewnętrzne - sytuacje kryzysowe wywołane agresją fizyczną i słowną napastnika, w tym także ataki o charakterze terrorystycznym, bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu, a czasem również życiu pracowników. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom ciąży na kierownictwie jednostki.

- Ważna jest zatem świadomość możliwych zagrożeń oraz znajomość zasad i procedur postępowania. Umiejętność odpowiedniego reagowania adekwatnego do zaistniałego zagrożenia pozwala uniknąć chaosu, eskalacji zagrożenia oraz zniwelować negatywne skutki ataku – wyjaśnia Sebastian Banaszak.

Jednym ze sposobów uzyskania tej wiedzy jest udział w szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa i obrony w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego opracowało specjalne szkolenie dotyczące tej tematyki pt. „Active Shooter”.

Jak skutecznie się schować, zabarykadować, uciekający tłum i panika, postępowanie w sytuacji zakładniczej lub w sytuacji rozpylenia nieznanej substancji, procedury ewakuacyjne, zadania administratora budynku po uzyskaniu informacji o zagrożeniu to tylko przykłady problematyki związanej z zagrożeniami, które wskazuje Banaszak. Dodaje jednocześnie, że szkolenie CBI nie ogranicza się do samej teorii, ale odbywa się w formie warsztatów wykorzystujących w szczególności pozoracje, symulacje, odgrywanie ról w warunkach zbliżonych do realnego zagrożenia.

–  W takich szkoleniach nie chodzi o zrobienie z urzędników komandosów zdolnych odeprzeć każdy atak. To bardziej wyuczenie pewnych wzorców zachowań, czynności wpływających na bezpieczeństwo, umiejętności analizy zagrożenia i logicznego postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. Ta wiedza może uratować życie.

Odpowiemy na wszelkie pytania:
tel. 82 / 570 33 03