Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą karę pieniężną na podmiot publiczny!!!

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 40 tys. złotych na Burmistrza w Aleksandrowie Kujawskim.
Podstawą do nałożenia kary był brak realizacji obowiązków nałożonych na Administratora danych oraz naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych,
o których mowa w art. 5 RODO, tj.:

▪ brak zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 pkt.3 RODO, z podmiotami zewnętrznymi – firmami informatycznymi, świadczącymi usługi dotyczące udostępniania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ze swoich serwerów oraz dostarczania oprogramowania do stworzenia BIP i serwisowania biuletynu,
▪ brak kopii nagrań z posiedzeń sesji rady gminy, na ww. stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajdowały się jedynie linki do nagrań w serwisie YouTube,
▪ brak przeprowadzenia analizy ryzyka w odniesieniu do publikacji nagrań z posiedzeń sesji rady gminy w zewnętrznym serwisie,
▪ udostępnianie w BIP przez nadmiarowy czas i bez podstawy prawnej, oświadczeń majątkowych pracowników Urzędów.

Nałożona na Urząd kara nie jest maksymalną kwotą przewidzianą w ustawie o ochronie danych osobowych. Nałożona na powyższy podmiot kara jest wyraźnym sygnałem dla podmiotów publiczny