Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki podmiotów publicznych

Do 17 grudnia 2021 r. wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązane są do wdrożenia wymogów unijnej dyrektywy dotyczącej ochrona sygnalistów. Chodzi o osoby informujące o naruszeniach prawa. W praktyce oznacza to szereg nowych obowiązków prawnych. Do ich stosowania obowiązane będą zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. Wdrażane w podmiotach obowiązanych wymogi obejmować będą:

  • aspekty techniczne (m.in. kanały zgłaszania naruszeń);
  • organizacyjne (proces zarządzania zgłoszeniami);
  • prawne (opracowywanie i modyfikacja procedur i dokumentacji);
  • osobowe (osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu).

Chcemy wesprzeć naszych Klientów w zapewnieniu przez nich należytej staranności w obszarze spełnienia wymogów unijnej dyrektywy. Dlatego opracowaliśmy na potrzeby instytucji publicznych kompleksowe rozwiązania w zakresie wdrożenia i zarządzania systemem zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów.


Nasza propozycja obejmuje m.in. wdrożenie profesjonalnych kanałów zgłoszeniowych, obsługę systemu zgłoszeniowego, opracowanie i wdrożenie wymaganych przepisami dokumentów. Prowadzimy także specjalistyczne szkolenia w zakresie prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania systemów dla sygnalistów.

Osoba pisząca długopisem na kartce - ochrona sygnalistów
Czytaj więcej na temat naszych rozwiązań związanych z ochroną sygnalistów.