Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego z certyfikowanym Systemem Zarządzania Ciągłością Działania

We wrześniu 2020 r. Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, po przeprowadzonych przez największą polską akredytowaną jednostkę certyfikującą
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. auditach:

* uzyskało certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania z wymogami normy PN-EN ISO 22301:2020-04,
* utrzymało certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

  • Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego jest pierwszym podmiotem, który uzyskał od PCBC S.A. certyfikat zgodności z wymogami normy PN-EN ISO 22301:2020-04.
    To świadczy, że Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego tworzy awangardę polskich profesjonalnych podmiotów doradczych w obszarze bezpieczeństwa informacji.