Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego z certyfikowanym Systemem Zarządzania Ciągłością Działania

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego posiada  m. in. certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań norm ISO/IEC 27001:2022 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) oraz PN-EN ISO 22301:2020-04 (System Zarządzania Ciągłością Działania) wydane przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

To świadczy, że Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego tworzy awangardę polskich profesjonalnych podmiotów doradczych w obszarze bezpieczeństwa informacji.