Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego na IX Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej

Jednym z prelegentów IX Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej był Dyrektor Operacyjny CBI Rafał Hryniewicz, który opowiadał uczestnikom konferencji o wybranych aspektach bezpieczeństwa informacji w organizacji. Konferencja – organizowana jak co roku przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej – odbyła się w dniach 25 – 26 kwietnia 2019 r., w Warszawie i zgromadziła 160 uczestników. Niniejsze wydarzenie odbyło się pod hasłem „Kontrola zarządcza – doświadczenia, stan obecny, perspektywy” . W trakcie konferencji z różnych perspektyw przedstawiono wyzwania i problemy jakie stoją przed osobami odpowiedzialnymi za stan kontroli zarządczej w jednostkach administracji publicznej.