Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej

Rozszerzenie możliwości lokalizacji deklaracji dostępności, opisu danych kontaktowych, dodanie nowej kategorii „aplikacja mobilna” oraz wykluczeń z ustawy – to część  szykowanych zmian, jakie za sprawą nowelizacji ustawy o dostępności cyfrowej mogą zacząć obowiązywać za kilka miesięcy.

Dłonie piszące na klawiaturze laptopa. Deklaracja dostępności.

Projektowane zmiany dotyczą ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. To właśnie te przepisy nałożyły na podmioty sektora finansów publicznych obowiązek dostosowania stron internetowych do wymogów dostępności cyfrowej. Wprowadziły także konieczność sporządzania i publikowania deklaracji dostępności. Jest to dokument określający poziom zgodności strony internetowej z ustawą, wskazujący występujące tam błędy dostępności cyfrowej oraz szereg innych danych.

Z dostępnych informacji o planowanej nowelizacji ustawy można wywnioskować, że nie wprowadza ona „rewolucyjnych” zmian w istocie ustawy o dostępności cyfrowej. Planowane modyfikacje mają bardziej charakter doprecyzowania pewnych zapisów, wprowadzenia rozszerzeń względem możliwości sporządzającego deklarację czy dostosowania do oficjalnego polskiego tłumaczenia WCAG2.1. Tym samym szykowane poprawki i rozszerzenia nie powinny znacząco wpływać na sposób sporządzania deklaracji dostępności, choć ostateczna lista zmian i ich znaczenie dla realizacji wymogów ustawowych będzie znane po oficjalnym wprowadzeniu zmian w treści ustawy.

Projekt nowelizacji ustawy został już przekazany do uzgodnień resortowych. Szacuje się, że zakończenie prac legislacyjnych oraz całego procesu potrwać może do kwietnia 2022 r.

Niezależnie od planowanych zmian w ustawie, wciąż aktualny jest obowiązek przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności (art. 11 przedmiotowej ustawy). Czynności te powinny zostać wykonane do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie, gdy następują zmiany mające wpływ na dostępność cyfrową.