Wdrożenie Systemowych Rozwiązań dla "Sygnalistów"

Sytuacja:

Osoba pisząca długopisem na kartce - sygnalista

Sygnalista - osoba zgłaszająca działania, które są nielegalne.

Do 17 grudnia 2021 r. wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązane są do wdrożenia wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej Dyrektywa o sygnalistach). Nowe przepisy unijne nakładają na podmioty publiczne i prywatne szereg obowiązków w zakresie ochrony sygnalistów (osoby zgłaszające nieprawidłowości w związku z pracą). Obejmują one m.in. wdrożenie bezpiecznych i poufnych kanałów zgłaszania nieprawidłowości oraz procedur, skuteczną ochronę osób zgłaszających nieprawidłowości, efektywne zarządzanie przekazanymi informacjami, w tym z godnie z RODO.

Polski ustawodawca nie zdecydował jeszcze czy z obowiązków wynikających z unijnej dyrektywy zostaną zwolnione gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników. 

Komplikacja:

Dyrektywa o sygnalistach wymaga od państw UE ustanowienia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji wobec osób fizycznych lub prawnych, które:

  1. utrudniają lub usiłują utrudniać dokonywanie zgłoszeń;
  2. podejmują działania odwetowe wobec osób zgłaszających nieprawidłowości określone w dyrektywie;
  3. wszczynają uciążliwe postępowania przeciwko ww. osobom;
  4. dopuszczają się naruszeń obowiązku zachowania poufności tożsamości osób dokonujących zgłoszenia.

Rozwiązanie:

Chcąc wesprzeć naszych Klientów w zapewnieniu przez nich należytej staranności w obszarze wdrożenia nowych wymogów prawnych dotyczących ochrony sygnalistów, opracowaliśmy na potrzeby instytucji publicznych kompleksowe, profesjonalne usługi doradcze w tym zakresie.
Nasza oferta obejmuje m.in. wdrożenie profesjonalnych kanałów zgłoszeniowych, opracowanie i wdrożenie wymaganych przepisami dokumentów, obsługę systemu zarządzania zgłoszeniami, a także specjalistyczne szkolenia w zakresie prawnych i praktycznych aspektów zarządzania systemami da sygnalistów.