AKTUALNOŚCI

money-transfer-banking-icon-bu (1)

Dyrektywa PSD2

Od 14 września 2019 r. klientów banków czekają  zmiany w sposobie logowania do bankowości internetowej oraz mobilnej. Zmiany wprowadzane przez banki, są skutkiem obowiązywania zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE tzw. dyrektywy PSD2.

CybersecurityDefence-e1521659177406

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W dniu 28 sierpnia 2018 roku zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1560) implementująca do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (t. j. Dz.U.UE.L.2016.194.1), zwaną potocznie „Dyrektywą NIS”.

PHISHING NOWYY

UODO ostrzega przed atakiem phishingowym

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych docierają sygnały od osób, które otrzymują maile z informacją o nieuprawnionym ujawnieniu danych osobowych z adresów tych osób.
UODO ostrzega, by nie klikać w link zawarty w takiej wiadomości. To atak phishingowy.

identity-card

Przy umowie na telefon nie można żądać kopii dowodu osobistego – wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego

Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2018r., I OSK 1354/16, firmy świadczące usługi telekomunikacyjne nie mogą kserować dowodów osobistych przy zawieraniu umowy.

clause-192564_960_720

Zmiany w przepisach sektorowych

W dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Kody-QR-foto

Nie skanujcie tych naklejek!

Kody QR są już praktycznie wszędzie. Wystarczy je zeskanować, żeby wziąć udział w konkursach, wygrać cenne nagrody, albo szybko uzyskać niezbędne informacje. Jednak i tutaj „interes” zwęszyli cyberprzestępcy. Nieostrożne zeskanowanie kodu QR na bankomacie może nas naprawdę dużo kosztować.

Oszuści podszywają się pod bank

Klienci banku ING są w ostatnim czasie na celowniku cyberprzestępców. Niebezpieczny może okazać się zarówno klasyczny mail-pułapka, ale również SMS albo telefon. Jeden nieostrożny ruch i nasze konto zostaje wyczyszczone z pieniędzy. Przed oszustami ostrzega także sam bank, więc nie wolno bagatelizować podejrzanych wiadomości.